MUSEUMSGÅRDEN
HØGDAL

  B I L L E D A R K I V. 

---------------

H U R R A
Høgdal i Salten Skov genåbner
den 5 Maj 2012.

I mere end et år har Høgdal ligget øde og forladt hen. Nu kommer der atter liv på den
gamle bindingsværksgård. Hanne Buch har søgt, og fået fondsstøtte til at udvikle Høgdal
over en to-årig periode i samarbejde med naturstyrelsen.


De vigtigste samarbejdspartnere er "Høgdals Venner" og "Høgdals Høstlaug".

Uden disse to sammenslutninger kan Høgdal slet ikke genrejses og bestå fremover.
Alle arbejde gratis og yder er formidabel indsats på alle områder.

---------------

Tidligere og nuværende daglige ledere af Høgdal:
 Knud Haugaard-Hansen.
Før ham havde Arne Lindegård
været daglig leder i 25 år.
Ny leder: Agronom - Hanne Buch

---------------

2013
===========
10. AUGUST 
HØSTFEST.

(Da der er tale om faste traditioner vil billeder
fra år til år være mere eller mindre identiske)

---------------

     
Bollebagning i den gamle stenovn forberedes. -  Køkkenpigerne laver kaffe osv. - Frokost for medhjælpere.

     
I år har vi arvet en masse gamle folkedanserdragte.

     
Generel forberedelse til modtagelse af gæster kl. 13.00

     
Hanne, Mille og lillepigen byder gæsterne velkommen.

     
Så er høstarbejdet i marken i fuld gang.

     

     

     

     

     

  
Vores barnebarn, mand og 2 dejlige oldebørn var også på besøg.

     

     
Gratis kaffe, saftevand, boller og kage til alle.

     
Høstfolk og gæster vender hjem fra marken.

     
"Husmor" - Hanne Buch - måtte ud og formilde høstfolkene med brændevin
da de ellers truede med at fortsætte høsten med leerne i hendes kålgård.
(En gammel tradition).

  
Kålgården - - - Kornet sættes i "Hæs".

  
En ”stodder” er en slags fugleskræmsel lavet af neg,
som man i gamle dage satte på naboens mark,
for at hovere over at man selv var færdig med at høste.

     
Fælleskab, dans, hygge, leg, køretur gennem skoven i hestevogn og mange andre oplevelser.

     

     

  

Fællessang - "Skuld gammel venskab rejn forgo"

Afslutning på en rigtig fin Høstdag
med mange besøgende.

Vejret var fra morgenstunden gråt trist og regnfuldt.
Over middag skinnede solen fra en skyfri himmel,
og vejret holdt lige nøjagtig til arrangementet var afsluttet.


2013
============
4. Maj
M A J F E S T  P Å
" H Ø G D A L"

 

Entre 50 kr. for voksne børn gratis. Gratis parkering, gratis kaffe/the/saftevand.
Gratis kage og boller m/ost. Bollerne er bagt i den gamle stenovn.

     
Frokost for "Høgdals Venner" der har klargjort stedet til modtagelse af gæsterne kl. 13. 00.
(Uden mad og drikke du`r heltene ikke)

     
Der bages boller i den gamle stenovn.                                                   Vaskedag 

     

     
Der bindes små bøgekranse der senere skal kastes op på majstangen.

     

     
Dans om majstangen. Som præmie uddelte Arne Lindegaard brændevin
til dem der fik deres krans kastet højest op.

     
En hestevognstur gennem den grønne bøgeskov.

Gratis Kaffe/Te/Saftevand, kager, og boller til alle besøgende.

     
Forskellige former for leg og underholdning af børn og voksne.

Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen havde en flok børn og voksne
med ude i terrænet på en "Troldetur".
Jo !!! der findes skam trolde i den dejlige naturen ved Høgdal.


Fællessang - "Skuld gammel venskab rejn forgo"

Afslutning på en rigtig fin forårsdag
med mange besøgende 

2013
===========
17. APRIL
Marken tilsås
med havre og hør.
 

Høgdal`s venner - "Høstlauget" - stod for denne opgave.
Alt foregår på den gammeldags facon,
det vil sige med hånd og hestekraft.

I år var der inviteret en del beboere fra plejehjem
og centre til at overvære såningen.

Mange minder fra tidligere dukkede op.
De ældre husker jo hvordan man såede i gamle dage osv.

Også mange andre, både børn og voksne
havde fundet vej til Høgdal for at overvære årets såning.

Høgdals venner serverede kaffe og saftevand for gæsterne.

     

Hjemme på gården.  Klargøring og formiddagskaffe.
     

Ude i marken.
     

     

     

     

  

Ca. 100 personer havde en rigtig god dag
i det perfekte solskinsvejr.

---------------

Lørdag den 14. April 2012
Marken tilsås med havre.

Høgdal`s venner - "Høstlauget" - stod for denne opgave.
Alt foregår på den gammeldags facon, det vil sige med håndkraft.

     

     

     

     

                                         
Afslutning på dagen med en god frokost.

---------------

Maj 2012
Så er der igen dyr på Høgdal.

Dyreholdet er startet i det små. (de skal jo passes).
Foreløbig er der høns, får med lam, og et par gedekid.

En kvægopdrætter har lejet jorden fra Høgdal og har noget kødkvæg gående.

     

     

     

To nyfødte lam 19.05.2012.
        


Fårene er nu flyttet til en ny og større fold.

     
I den lille fold er der nu to gedekid.
 

5. Maj 2012
MAJFEST OG
OFFICIEL GENÅBNING AF
" HØGDAL."Året majfest var en succes med ca. 400 glade og feststemte gæster som
nød det spændende arrangement og den smukke natur denne forårsdag.
 Bøgen var nyudsprunget, børn og voksne blev kørt gennem skover i hestevogn,
majstangen var pyntet og musikken spillede. En dejlig og spændende dag.

     

     
Velkommen til Majfest på Høgdal.

     

     
Entre 50 kr. for voksne børn gratis. Gratis parkering, gratis kaffe/the/saftevand.
Gratis kage og boller m/ost. Bollerne er bagt i den gamle stenovn.

     

  

     
Der bages skæres kage og smøres boller i hundredvis.

     
Laden og huggehuset.

     
Der bindes små bøgekranse der senere skal kastes op på majstangen ------ billeder af Kålgården.

     

     

     
Officielle velkomst og åbningstaler. Fællessang.

     
En tur i hestevognen gennem den grønne skov.


Naturvejleder Jan Kjærgaard, fra Naturstyrelsen – Søhøjlandet,
havde en stor flok børn med på "Troldetur" ude i marken.

Han fortalte om alle markens blomster, og
viste også børnene
hvilke blomster der kan spises.

Endvidere
fortalte han nogle drabelige historier om trolde.
(Børnene elskede det).

     

     

  
Dans om majstangen. Som præmie uddelte Arne Lindegaard brændevin
til dem der fik deres krans kastet højest op.

     

     

  
Der var arrangeret gamle danse/lege/sange for børnene som havde det sjovt.
Bagefter var der folkedans for voksne.

     
Hønsene studeres. - Saftevand og kage skal der til på sådan en dag.

     
Høgdals venner stod for oprydningen og afsluttede med en øl og pitza bagt i den gamle stenovn.
 

SLUT PÅ EN DEJLIG DAG.
 

Høstfest - 11.08.2012.
Billeder fra årets arrangement.
---------------

  
Lørdag morgen, flagene hejses. - En lille passiar.

     
Boller i den gamle stenovn forberedes. - Frokost for medhjælpere.

     
Velkommen. Entre 50 kr. - Kaffe, the, saftevand, boller, kage, - gratis. 

  
Gæsterne bydes personligt velkommen.

     
Så er alle mand på vej til høst i marken.

     

  
Flere af børnene var villige til at prøve det gamle høsthåndværk, også den vanskelige kunst at slå med le.
En hjælpende hånd fra høstlauget er klar i baggrunden.


Hesten, der trak vognen rundt i skoven med gæsterne,
kunne godt trænge til et lille klap, syntes Alberte. (Vores oldebarn 4 år).

     

     

     

     
Køkkenpigerne har kaffen klar til de tørstige og sultne høstfolk og gæster.

     
Hjem fra Høsten i marken.

     

     
Da høstfolkene var færdige i marken,
stillede de sig hen foran kålgården,
begyndte så at stryge og slå på leerne
og true med at tage kålen også, hvis de
ikke fik snaps og æbleskiver.

Det ville Høgdals daglige
leder, Hanne Buch, ikke risikere,
så hun ilede til med
de efterspurgte forfriskninger.

(Denne gamle skik hedder - at stryge for kål)

     
Det hjemkørte korn sættes i "Hæs".

     
Hygge og godt humør på gårdspladsen.

     
Børnene kunne bla. lære at lave en pilefløjte.

  
Et lille hvil på en "tællehest".
---------------
Hanne Boelslund fra Vinderslev
viser hvordan man spinder garn på en rok.


     
Gratis kaffe, the, saftevand, boller, og kage i lange baner.


Høgdals daglige leder Hanne Buch.

     
En ”stodder” er en slags fugleskræmsel lavet af neg, som man i gamle dage satte på naboens mark,
for at hovere over at man selv var færdig med at høste.

     
Masser af forskellige gammeldags lege og danse for børnene.
(Carl Anker var tovholder for dette projekt).

     
Leerne hænges i et træ efter brug. - Gammel skov-tømmerkærre. - Tre "gratier" - køkkenpiger får et velfortjent hvil.

---------------

I hundredvis af gæster besøgte Høgdal på denne dejlige Augustdag.

---------------

Lørdag den 15. September 2012
Marken tilsås med byg.


Høgdal`s venner - "Høstlauget" - stod for denne opgave.
Alt foregår på den gammeldags facon, det vil sige med håndkraft.

     

     

  

  
Afslutning på dagen med en god frokost.
---------------
Vi glæder os til Majfest den 4.Maj 2013,
og høstfesten lørdag den 10 August 2013. 

EN KEDELIG BESLUTNING.
2011.

I forbindelse med Silkeborg kommunes store sparerunde - 2011 - bortfaldt tilskudet
til Høgdal på ca. 500.000 kr. som gik til aflønning af stedets daglige leder + ½ tids ansat medhjælper.
Høgdal er derfor lukket, personalet opsagt, alle husdyr fjernet osv.

---------------

Billeder fra foreningerne:
"Høgdal`s venner" og det frivillige "Høstlaug"
Generalforsamling - "Gravøl" 14. August 2011.

(Ingen offentlige arrangementer i 2011)

  

---------------
Billeder fra årets arrangement
Høstfest - 14.08.2010.


Da der er tale om et arrangement med faste traditioner,
vil billederne fra år til år være - mere eller mindre - identiske.


---------------

  
kl.12.00 - Frokost og generalforsamling for høstlaug og medhjælpere.

     
Der gøres klar til høstarbejdet i marken.
Afgang med spillemænd i fronten.

     
Høstarbejde til dejlig spillemandsmusik.
Alle der ønsker det kan selv prøve at høste med Le og binde neg.

---------------

Et mindre uheld med hest og vogn.
Ingen kom alvorligt til skade, men !!! det resulterede alligevel i at der i år ikke,
som sædvanligt, kunne tilbydes køreture gennem skoven for børn og voksne.
(vognen var blevet skæv, og hesten nervøs).

     

     
Foto: Jørgen Jensen, Thorsø  (De 6 billeder herover).

  

  

     

     

     

     

  
I hundredvis af gæster besøgte Høgdal på denne dejlige Augustdag.

---------------
Billeder fra årets arrangement
Høstfest - 08.08.2009.

Da der er tale om et arrangement med faste traditioner,
vil billederne fra år til år være - mere eller mindre - identiske.


---------------

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

     

     

     

     

     

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     


Video/diasshow lavet af Hanne Buch. - Høgdal Høstfest 2009

---------------
Billeder fra årets arrangement
Høstfest - 09.08.2008.

Da der er tale om et arrangement med faste traditioner,
vil billederne fra år til år være - mere eller mindre - identiske.

  

  
kl.12.00 - Frokost og generalforsamling for høstlaug og medhjælpere.

---------------

  

  
Køkkenpersonalet er klar med kaffe fra "Madam blå", og smører de første friskbagte boller.

---------------

  

  
Travlhed i bageriet. Der bages boller i den gamle stenovn.

---------------

  

  
Der gøres klar til høstarbejdet i marken.

---------------

  
Afgang med spillemænd i fronten.

---------------

     
Hjemme på gården klargøres borde til salg af kaffe/the, øl/sodavand og frisksmurte boller.

Hesten "Oline" med kusk Søren Peter, gør klar til den første tur gennem skoven med både børn og voksne.
Pris pr. "næse" kr. 10.00. - Beløbet går ubeskåret til museet.

---------------

     

     
Høstarbejde til dejlig spillemandsmusik.
Alle der ønsker det kan selv prøve at høste med Le og binde neg.

---------------

  

     

  
I hundredvis af gæster besøgte Høgdal på denne dejlige Augustdag.

---------------

     
Der støbes lys i lysestøberiet.

---------------

     
Træskoværkstedet.

---------------

     

     
Kålgården - Gedefolden - Grisefolden - Hønsegården.

---------------

     

     

     

  
Høstfolk, spillemænd og gæster vender tilbage efter veloverstået høstarbejde.  

     
Som belønning for veludført arbejde bliver høstfolkene beværtet med brændevin af
"Herremanden" -
(
Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen).

   ---------------

     


Arne Lindegaard er den tidligere leder af
Høgdal Museumsgård.
Arne er nu stoppet efter 26 års virke.

---------------

     

     
Det høstede korn læses af og sættes i "hæs".

      ---------------

      
Dansen går på de toppede brosten.

---------------

   

  
Både børn og voksne nød de mange køreture gennem den smukke skov.

---------------

ET BESØG PÅ HØGDAL
 ER EN STOR OPLEVELSE.

 


Gæstebog


TILBAGE TIL "HØGDAL HOVEDSIDEN".

TILBAGE TIL INDEX BILLED GALLERI