TILBAGE TIL INDEX BILLED GALLERI


Missing plug-in.


 

B I L L E D  G A L L E R I

(Hav tålmodighed - loading pictures)

-----o0o-----

Nogle dages besøg hos gode venner i Aalborg
Ultimo August 2009.
    

     

Jessie & Preben  -  Mille & Søren

-----o0o-----

Sammen med vores værtspar besøgte vi forskellige lokaliteter i omegnen.

-----o0o-----

Lindholm Høje Museet
(Nordjyllands Historiske Museum.)

Gravpladsen på Lindholm Høje er et af Danmarks smukkeste fortidsminder
fra yngre jernalder og vikingetid. Flere hundrede stensætninger markerer brandgravene.
Fra toppen af bakken er der en formidabel udsigt over Limfjorden, der allerede i oldtiden
var af stor betydning. Ved de store udgravninger i 1950’erne blev også dele af landsbyen
og en nypløjet mark fra vikingetiden udgravet. I slutningen af vikingetiden blev hele området
dækket af flyvesand og derfor bevaret til vore dage.

Lindholm Høje Museet består af to forskellige arkæologiske udstillinger.
Den ene fortæller historien om, hvordan man levede og døde i jernalderen og
vikingetiden på Lindholm Høje. Den anden omhandler "Oldtiden i Limfjordslandet".

Begge udstillinger formidles på en utraditionel måde, hvor rekonstruktioner,
panoramaer, samt billeder og lyd kombineres med arkæologiske fund.
De er derfor rig lejlighed for gennem umiddelbar oplevelse og
saglig fordybelse at møde oldtidens menneske.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

    

    

    

    

-----o0o-----

Urtehaven.
Fr. Rasch Vej 9 – 9400 Nørresundby

Urtehaven har over 300 forskellige læge- og krydderplanter fra hele verden,
ordnet i bede efter plantefamilie, samt forskellige buske og træer.
Her findes også en afdeling for blinde, hvor planter og information er i brysthøjde. 
Haven er anlagt af Aalborg kommune i 1977.

Her står også den sagnomspundne Kjællingesten.

(Kjællingestenen, der er fundet nord for Kammerdalshøjene, skulle ifølge folkeoverleveringerne
være sat over en heks, som var manet i jorden på dette sted. Gik man om natten rundt om stenen,
var det som om man blev prikket under fødderne med en kniv eller saks.
Ejeren af Hvoruptorp, tog i 1928 stenen med hjem til gården, hvor den tjente som stolpe til en slibesten.
Da Urtehaven blev anlagt i 1977, fandt Kjællingestenen en blivende plads i stensamlingen ved den gamle Raschgård.)

Pibemagerhuset, oprindeligt beliggende i Vestergade i Nørresundby,
er opført år 1800 som bolig for pibemager J. A. Rømer.
Huset er nedtaget i 1952 og genopført i Urtehaven 1982 - 86.
I huset udstilles kridtpiber fra Rømer fabrik, samt merskums- og porcelænspiber.
Her er også en tekstiludstilling og skiftende udstillinger.

Raschgården,  der 1821 - 1965 tilhørte familien Rasch, er idag indrettet
til lokalhistorisk samling. Mindestue for portrætmaleren Ole M. Rasch,
interiører fra bondekulturen, samlinger af lokalt lertøj,
samt et udvalg af gårdportrætter. Fotosamling af Sogneråd. I laden,
vogne og landbrugsredskaber, smede og skomagerværksted.

    

    

    

    

    

    

    

-----o0o-----

Blokhus by og strand.

    

    

    

    

    

    

    

-----o0o-----

Grønhøj Strand.

    

    

    

-----o0o-----

Store Økssø
Rold Skov.

(Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland)

Søen er en af Rold Skovs perler. St. Økssø er naturligt en brunvandet sø.
Farven skyldes ikke forurening, men opløste husmusstoffer udvasket fra
de omkring liggende tørvearealer. Faktisk er St. Økssø en af Danmarks
reneste søer og ganske velegnet til badesø.

Ved søbredden er der borde, bænke og grill, som kan benyttes af skovens gæster.
Søbredden ligger åben og man kan nyde eftermiddagssolen helt til solnedgang.

St. Økssø finder du ved at køre 2½ km syd for Skørping by på Møldrupvej.
Dreje til højre ved skiltet til St. Økssø. Kør helt til enden, hvor du finder en p-plads.
Og her forefindes et traktørsted og en fin legeplads lavet at distriktet.
 
For at komme til søen skal du under togbanen. Gåturen til søen er på ca. 500 m.
Den anlagte natur-vandresti rundt om søen er 3,5 km. lang.

    

    

    

    

    

    

    

    

-----o0o-----

En dejlig - velfortjent - frokost
efter vores 3.5 km. "Kondi - tur".

    


Gode venner og godt vejr
hvad kan man så forlange mere.

 


Gæstebog
 

TILBAGE TIL INDEX BILLED GALLERI