TILBAGE TIL INDEX BILLED GALLERI


Missing plug-in.


 

B I L L E D  G A L L E R I

(Hav tålmodighed - loading pictures)

-----o0o-----

Weekendbesøg hos gode venner i Vejle
Medio Juli 2010.

-----o0o-----

Lørdag eftermiddag/aften.
  

Velkommen.
Champagne på vennernes fantastisk flotte tagterrasse.
(Udsigt til den nye Vejlebro.)   

  

Grilmad i haven.
  

  

   Dessert og aftenhygge på tagterrassen.
  

Morgenmad.
  

Vore venners fantastisk smukke og idyleriske private park.
  

  

  

  

-----o0o-----

Sammen med vores værtspar besøgte vi
forskellige lokaliteter i omegnen.

-----o0o-----

Jelling Kirke.

Jelling Kirke er en kirke i Jelling Sogn i Vejle Kommune.

Den nuværende kirke er en frådstenskirke fra ca. år 1100.
Der har tidligere ligget tre trækirker - alle nedbrændte - på stedet.
Kong Harald Blåtand rejste den første kirke på stedet sandsynligvis
som gravminde over sin far Gorm den Gamle
.

  

  

  

  

Gorm den Gamle var en dansk konge,
som regerede fra Jelling i midten af 900-tallet.
Han har næppe været konge over hele Danmark,
snarere over Jylland og Sønderjylland.
Han regnes ofte for den første konge i kongerækken.
(se den danske kongerække herunder).
Det skyldes, at han er den første konge,
der nævnes i samtidige, danske kilder,
nærmere betegnet de to runesten i Jelling.

Teksten på Den lille Jellingsten lyder:

"kurmr kunukr karthi kubl thusi aft thurui kunu sina tanmarkar but"
eller på lidt mere nutidigt dansk:
Gorm konge gjorde kumler disse efter Thyra kone sin Danmarks bod

Gorm omtales også på Den store Jellingsten, hvor der står:

"Haraltr kunukr bath kaurua kubl thausi aft kurm fathur sin auk aft thaurui muthur sina
sa haraltr ias sar uan tanmaurk ala auk nuruiak auk tani karthi kristna"

eller:
Harald konge bød gøre kumler disse efter Gorm fader sin og efter Thyra moder sin,
den Harald som sig vandt Danmark al og Norge og danerne gjorde kristne

-----o0o-----

 
 

Nævnt 936 d. 958

Gorm den Gamle

d. senest 987

Harald  I  Blåtand

d. 1014

Svend  I  Tveskæg

1014 - 1018

Harald  II

1018 - 1035

Knud  II den Store

1035 - 1042

Knud III Hardeknud

1042 - 1047

Magnus den Gode

1047 - 1074

Svend  II Estridsen

1074 - 1080

Harald  III  Hen

1080 - 1086

Knud IV den Hellige

1086 - 1095

Oluf  I  Hunger

1095 - 1103

Erik  I  Ejegod

1104 - 1134

Niels

1134 - 1137

Erik  II  Emune

1137 - 1146

Erik  III  Lam

1146 - 1157

Svend III Knud V, Valdemar I

1157 - 1182

Valdemar  I  den Store

1182 - 1202

Knud  VI

 

 

  Den danske kongerække.

1202 - 1241

Valdemar  II Sejr

1241 - 1250

Erik  IV Plovpenning

1250 - 1252

Abel

1252 - 1259

Christoffer  I

1259 - 1286

Erik  V  Klipping

1286 - 1319

Erik  VI  Menved

1319 - 1332

Christoffer  II

1332 - 1340

Interregnum

1340 - 1375

Valdemar  IV  Atterdag

1375 - 1387

Oluf  II

1387 - 1412

Margrete  I

1412 - 1439

Erik  VII  af Pommern

1440 - 1448

 Christoffer  III  af Bayern

1448 - 1481

Christian  I

1482 - 1513

Hans

1513 - 1523

Christian  II

1523 - 1533

Frederik  I

1533 - 1534

Interregnum

 

 


 

1534 - 1559

Christian  III

1559 - 1588

Frederik  II

1588 - 1648

Christian  IV

1648 - 1670

Frederik  III

1670 - 1699

Christian  V

1699 - 1730

Frederik  IV

1730 - 1746

Christian  VI

1746 - 1766

Frederik  V

1766 - 1808

Christian  VII

1808 - 1839

Frederik  VI

1839 - 1848

Christian  VIII

1848 - 1863

Frederik  VII

1863 - 1906

Christian  IX

1906 - 1912

Frederik  VIII

1912 - 1947

Christian  X

1947 - 1972

Frederik  IX

1972 -

Margrethe II

 

   

-----o0o-----

Troldborg Ring:
(En uindtagelig jernalderborg)

Ringborgen Troldborg Ring ligger højt på kanten af Fandens Dal - en af de mest dramatiske af de naturskabte kløfter ned til Vejle Ådal.
Mod syd og øst udnytter forsvarsværket de stejle sider mod slugten, der har gjort det næsten uindtageligt herfra.
En terrasseafsats for foden af volden mod skrænten er formentlig skabt for at give fjenden et falsk indtryk af anlægget.
Men var fjenden først kommet hertil, var han et let offer for voldens forsvarere.
Den cirkelrunde jernaldervold er opført cirka 100-200 e.Kr. og er unik i Danmark.
Tilsyneladende har den kun været benyttet som tilflugtsborg uden fast bebyggelse.

   

  

-----o0o-----

Ravning Enge - Vejle.

Ravning gamle jernbanestation.
(Nu Museum).

De fleste forbinder lokaliteten Ravning med den store bro fra vikingetiden tværs over Vejle ådal.
Men broen var del af et større trafikalt system, der f.eks. også bestod af talrige hulveje,
som stadig kan ses i de stejle skråninger ned til ådalen.

  

  

-----o0o-----

Ravning broen.Broen ved Ravning sikrede transport over den sumpede ådal hele året.
Her kunne budbringere komme hurtigt frem til kongen
i Jelling eller til andre vigtige magtbastioner.

  

  

I 900-tallet opstod alvorlige grænseproblemer ved Dannevirke.
Striden stod mellem Vesteuropas mægtigste hersker,
den kristne, tyske kejser, og Harald Blåtand.
 
Under pres gjorde kong Harald Blåtand kristendommen
til statsreligion i Danmark.

I   979–81 stod Harald Blåtand bag opførelsen af fem store
ringborge. Det var Fyrkat og Aggersborg i Nordjylland,
Nonne bakken på Fyn, Trelleborg på Sjælland
og for modentlig Borgeby i Skåne.

Samtidig opførte kongen et storslået
broanlæg ved Ravning Enge. Broen vidner om, at kongen
anlagde et overordnet vejnet, der sikrede hurtig transport.
Borgene og det centrale vejnet skal formodentlig ses i sammenhæng
med samlingen af hele Danmark.

Danmark gik fra at være et nordisk hedensk samfund til
en europæisk kristen civilisation.
Storgodser og kongsgårde opstod over hele landet.
De første byer blev grundlagt.

Grundlaget for det historiske kongerige Danmark var blevet skabt.

  

  

  

  

  

-----o0o-----

Bindeballe Købmandsgård.

I september 1897 da Vejle-Vandel jernbanen blev etableret gennem det skønne Vejle ådal,
 åbnede Jeppe Kristensen en købmandsgård i Bindeballe, i troen på, at hvor toget gjorde holdt,
ville der opstå et lille samfund.

I hestestalden ved pakhuset kunne godtfolk få opstaldet deres heste,
når de skulle med toget til Vejle.

I 1957 blev Vejle-Vandel banen nedlagt, men den gamle Købmandsgaard består,
og der har været handel uafbrudt gennem alle årene.

Maja og Reinholdt Jensen overtog Købmandsgaarden i 1973
og begyndte at renovere ejendommen. Samtidig gik de i gang med at finde
gammelt butiksinventar fra omkring 1900-tallet,
så den gamle Købmandsgaard kom til at ligne det den var engang.

I købmandsgården kan du bl.a. købe specialiteter som
Bindeballe Bjesk, bitter, brændevin m.m.
I Købmandsgården findes også Danmarks største købmandsmuseum
med en udstilling af gamle varer, skilte, inventar m.m.
Samlingen rummer mere end 3.500 forskellige varer. De ældste er mere end 100 år.

Maja og Reinholdt har ønsket at bevare stedet og samlingen for eftertiden.
Derfor har de foræret hele samlingen til Den selvejende institution
Bindeballe Købmandsgaard som ifølge vedtægterne drager omsorg
for at hele samlingen og Købmandsgaarden
kan bevares og køre videre i den samme ånd.

Den selvejende institution driver i dag Bindeballe Købmandsgård.
Du er velkommen til et stykke enestående dansk kulturhistorie.
Vi sælger varer som de “næsten” var en gang og overskuddet
går til sikring af købmandsgården i fremtiden.

  

  

  

  

     

På TV vises en video om den gamle købmand og købmandsgården.

     

-----o0o-----

Gode venner og dejligt vejr
hvad kan man så forlange mere.

 


Gæstebog


TILBAGE TIL INDEX BILLED GALLERI