TILBAGE TIL INDEX BILLED GALLERI


Missing plug-in.


 

B I L L E D  G A L L E R I
"SANKT HANS AFTEN"
LUNDEN - SILKEBORG - 2011

 


(Billede "Lunden" Silkeborg 1890)

     

LO/AOF´s udvalg for kulturarbejde i Silkeborg holder igen i år lokalområdets største
Sankt Hans arrangement torsdag den 23. juni i Lunden, Vestergade, Silkeborg.
Dette års arrangement starter kl. 19.00 med forskellige børneaktiviteter rundt om på plænen.
Udover de mange børneaktiviteter vil der også være underholdning fra scenen.

Klokken 19.00 byder Borgmester Hanne Bæk Olsen velkommen.

Sankt Hans bålet tændes kl. 21.00, og båltalen holdes af
lederen af "Kunscenteret Silkeborg Bad", Iben From
.

I lighed med tidligere år er der også opstillet en hoppeborg på plænen,
og der vil være mulighed for at købe øl, vand, vin og is ligesom

verdens hurtigste pølsemænd selvfølgelig også er på plads.

     

Vores aften startede med fælles hygge og spisning af grillmad
hos vores ældste barnebarn, hendes mand og barn.
(vores Oldebarn - Alberte 3 år).

  

  

  

     

Derefter gik vi ned i Lunden og nød årets
Sankt Hans Bål.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Velkomsttale af Borgmester Hanne Bæk Olsen

  
Båltale holdt af Iben From

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

En rigtig dejlig og hyggelig familie aften.

-----o0o-----

Om "Sankt Hans".

Sankt Hans Dag (Jønsmesse) den 24. juni er helgendag for Johannes Døberen,
som i Norden blev til Hans.

Siden 1700-tallet har man tændt bål for at holde hekse og andet troldtøj væk.
Det er også Sankt Hans aften (altså aftenen før dagen), man skal besøge hellige kilder,
hvor der er særligt håb for helbredelse.

De danske hekse kan vælge, om de vil flyve sydpå til Bloksbjerg ved Brocken i Harzen,
eller nordpå til vulkanen Hekla på Island (ad Hekkenfeldt til).
Hekla var Djævelens ypperste borg i Norden med direkte nedgang til helvede.
Sankt Hans-aften stod den gamle Erik (satan) og bød heksene velkommen til bjerget,
og bød samtidig sin røv frem, så de kunne kysse den.

Skikken med at brænde hekse på bålet kendes tidligst fra slutningen af 1800-tallet,
men blev først almindeligt herhjemme i starten af 1900-tallet.
I 1920'erne havde en gruppe tyske indvandrere taget skikken med til Kalundborg-egnen.

Skikken med at blande hekseafbrænding og midsommervisen sammen menes at være startet
ved en midsommerfest på Jelling Seminarium omkring slutningen af 1800- eller starten af 1900-tallet.

En af de sidste danske hekse der herhjemme blev dømt til brænding var Anna Palles fra Tåderup på Falster.
Hun blev dog benådet til halshugning før brændingen!

     

Midsommervisen ”Vi elsker vort land”
 

Tekst: Holger Drachmann, 1885 (fra eventyrspillet ”Der var en Gang”) |  Melodi: P. E. Lange-Müller, 1885

(Ved Sankt Hans-bålet synges normalt kun de første tre vers)


 1
 Vi elsker vort land, når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,
når om våren hver fugl
over mark under strand
lader stemmen til hilsende triller sig bøje
vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
    :/: men den skønneste krans, bli'r dog din, sankte Hans,
    den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade :/:


 2
 Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler
    :/: da går ungdom til dans, på dit bud sankte Hans!
    ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler. :/:


 3
 Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
over mark, under strand
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde
hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde,
    :/: - vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans!
    den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde. :/:


 4
 Vi elsker vort land,
og vi hilser den drot,
som har prøvet og valgt sig den rette fyrstinde:
på hans eventyrslot
kan hver kvinde, hver mand
et eksempel for livet i kærlighed finde!
Lad tiderne ældes, lad farverne blegne,
et minde vi vil dog i hjertet os tegne:
    :/: - fra sagnrige nord, går en glans over jord -
    Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge! :/:

     


Gæstebog
 

TILBAGE TIL INDEX BILLED GALLERI