TILBAGE TIL INDEX BILLED GALLERI
 

Missing plug-in.BILLED GALLERI

FERIE - HOLIDAY

SYDFYN - MEDIO - JULI - 2014

(Hav tålmodighed - loading pictures)

---o0o---

     

  

  

Lejet sommerhus - Berberisvænget 18, Stenodden, Tåsinge - Sydfyn - Danmark.

---o0o---

Ulla Caswell - (Jacksonville - Florida).
 Mille og Søren Sørensen - (Danmark).

  ---o0o---

  

  
Svendborg Havn

---o0o---

  
En svalende is / øl på vej hjem til sommerhuset efter et besøg i Svendborg.

---o0o---

     

  

  
Valdemars Slot - Tåsinge

Valdemars Slot er opført 1639-44 af Christian den 4. til sønnen, grev Valdemar Christian fra hvem slottet har sit navn. Kongens store byggeri på Tåsinge indledtes, da Valdemar Christian var 17 år, og kongen sparede ingen anstrengelser for at give sønnen en fyrstebolig af rang. Med Hans van Steenwinckel som bygmester rejste kongen et prægtigt renæssance-slot i stil med og større end hans eget Rosenborg. Men Valdemar Christian fik aldrig gavn af sit slot – han foretrak at drage rundt i Europa som feltherre og slog sig aldrig ned på Tåsinge. I 1656 døde han på en slagmark i Polen, 34 år gammel. Under Svenskekrigene (1658-1660) blev Valdemars Slot besat og slemt beskadiget, og det var søhelten Niels Juel, der reddede slottet fra ruin. I 1678 indledte Niels Juel en omfattende istandsættelse af slottet og ombyggede det i barokstil, som tidens mode foreskrev. Søhelten Niels Juel´s sønnesøn af samme navn, Kammerherre Niels Juel boede på slottet fra 1723 til sin død i 1766, var en meget energisk mand. Han hidkaldte den holstenske arkitekt G.D. Tschierscke, som skabte det smukke slotsanlæg, vi kender i dag med de statelige porthuse, den kunstige sø foran slottet, vogn- og staldlængerne langs søen og den kønne tepavillon som point de vue ude ved stranden. Siden 1974 har slottet været åbent for publikum. En stor del af året kan man gå i de smukke sale, beundre indretningen og alle de historiske detaljer, og samtidig glæde sig over, at dette vidunderlige, kulturhistoriske sted stadig er fyldt med liv. At ejerne lever i huset, og lader de besøgende opfatte sig selv som husets personlige gæster, gør besøget til en særlig oplevelse.

---o0o---

Niels Juel var admiral i den danske flåde under den skånske krig (1675-79). Her gjorde han sig specielt bemærket,
da han med en langt mindre flåde vandt en afgørende sejr over svenskerne i Køge bugt i 1677.
Sejren var en personlig og militær triumf for Niels Juel, men den var også langt mere end det.
Den betød nemlig en betydelig indtægt for ham, da sejren gav ham ret til at hæve en tiendedel af indtægterne fra krigsbyttet.
For disse midler købte han i 1678 Valdemars Slot.
Efterkommerne af søhelten Niels Juel ejer stadig slottet.

---o0o---


VETERANSKIBET - M/S HELGE - AF SVENDBORG

  

  

  

  

  

  
Vi tog med den gamle veteranfærge fra Valdemars Slot til Svendborg og retur.
En fantastisk smuk tur på en rigtig sommerdag.

Sundfartens gamle veteranfærge Helge er et kendt og elsket element på Svendborgsund.
I dag anløber færgen følgende broer: Vindebyøre, Christiansminde, Troense, Grasten og Valdemars Slot.

Helge sejler i sommerperioden i en fast rundfart med Svendborg Havn som base.
De øvrige broer anløbes i ovennævnte rækkefølge på udturen og modsat retur.

Sådan har det ikke altid været. Behovet for transport af passagerer og gods
på Svendborgsund har ændret sig meget i tidens løb.

Flere forskellige anløbsbroer har været i spil i kortere eller længere perioder, og nogle af ovennævnte broer
eksisterede slet ikke, da Helges forgænger, skruedampskibet Hroar, lagde ud for første gang i 1875.

Omkring år 1900 var der på Fynssiden således både en dampskibsbro ved Christiansminde og en i Gl. Hestehauge.

På Thurø anløb færgerne gennem mange år to broer, en ved Røgeriet og en ved Grasten.
Det ændredes senere til Blåby og Grasten, og i dag besejles kun broen ved Grasten.

På Tåsinge, hvor ruten i dag anløber hele tre broer, var Troense i en lang årrække eneste anløbssted.
Under 2. verdenskrig begyndte Helge at lægge til ved Vindebyøre og i 1983 tages broen ved Valdemars Slot i brug.

---o0o---

Landet Kirke.
  

  

Landet Kirke er specielt kendt, fordi parret Elvira Madigan og Sixten Sparre ligger begravet på Landet kirkegård midt på Tåsinge.
Deres gravsted besøges hvert år af 30.000 mennesker, som er fascineret af dette skæbnesvangre kærlighedsdrama i 1889.
Det er skik ved bryllupper i Landet Kirke, at bruden lægger en buket på deres gravsted.

---o0o---

I slutningen af juli 1889 var befolkningen og turisterne på Taasinge meget optaget af, at man i Nørreskoven havde fundet et par, der var blevet skudt.

De grundige tekniske undersøgelser afslørede bl.a., at det drejede sig om den svenske adelsmand Bengt Edvard Sixten Sparre af Rossvik, født 1854.
Han var løjtnant ved De Skånske Dragoner. Ved siden af ham i skoven lå den 22-årige Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen,
som var kendt under kunstnernavnet Elvira Madigan.

Cirkus Madigan
Elvira optrådte i sin stedfars cirkus som linedanser og Sixten havde i 1887 overværet en forestilling i Skåne og efterfølgende
benyttet enhver lejlighed til følge efter det cirkus for at se Elvira så meget som muligt.

I slutningen af maj 1889 havde han søgt orlov, forladt hustru og to børn i Kristiansstad,
for sammen med Elvira, at flygte til Danmark.

Svendborg og Taasinge
Den 18. juni 1889 ankom de til Svendborg, hvor de indlogerede sig på havnen i ”Hotel Svendborg”.
Her fik ”ægteparret Sparre på bryllupsrejse” tildelt tårnværelset og et kammer.

Efter næsten en måned er den medbragte beskedne kapital for længst opbrugt og regningen på hotellet er vokset.
Den 15. juli siger de hotelværten, at de vil tage et par dage til Taasinge. En del bagage efterlades i værelset.

De bor tre dage i et pensionat i Troense. Stemningen er ikke altid lige god og de er begge klar over, at de er efterlyst
og det er kun et spørgsmål om tid inden de bliver sporet til Svendborg.

Nørreskoven og begravelsen
Den 18. juni 1889 forlader de pensionatet medbringende en kurv med mad, øl og snaps. De er begge iført fornuftigt spadseretøj
og ikke som ofte angivet, Sixten i uniform og Elvira i stor upraktisk kjole.

Flere har set dem i og ved skoven, men de udsagn om tidspunkter politiet får er modstridende og medvirker til,
at der senere opstår tvivl om den rigtige dødsdag. Politiet er dog ikke i tvivl. De er døde samme dag de forlod pensionatet i
Troense og Sixten har skudt Elvira med sin tjenesterevolver inden han skyder sig selv.

Det bliver besluttet, at parret skal begraves ved siden af hinanden lørdag den 27. juli 1889 kl. 13 på
Landet kirkegård, der ligger midt på Taasinge.
Omkring 150 mennesker, bl.a. sommergæster fra Troense, overværer begravelsen.

De bliver begravet lige syd for det store egetræ. To grave ved siden af hinanden.
Grev Sparres familie forlanger, at der skal være et mellemrum på 60 cm mellem gravene.

Gravstedet
Familien Sparre, der var repræsenteret af Sixtens bror viceherredshøvding advokat Edvard.
Sparre fra Stockholm, udtalte, at familien ville afholde alle udgifter,
betale for gravstedet i 100 år og lade opsætte et gitter omkring gravstedet.
Der kom aldrig noget gitter og gravstedet blev kun betalt til 1939.

Sixtens gravsten er af gråsort granit og Elvirs gravsten er af hvid marmor. Inskriptionerne er på svensk.

Interessen for parret faldt hurtigt og gravstedet var ikke særlig besøgt.
Efter de 50 år i 1939 vidste menighedsrådet ikke rigtig, hvad man skulle gøre.

I begyndelsen talte man om, at nedlægge gravstedet, men interessen steg pludselig kraftigt efter,
at den svenske film ”Elvira Madigan havde haft premiere i Danmark i august 1943.
Publikum ville gerne se svenske film og ikke de påtvungne tyske film.

Da kirkegården blev omlagt i fyrrene flyttede man gravstenene nogle meter i forhold til den oprindelige placering.
Oprindelig kiggede de besøgene mod vest, når de stod og så på teksten på stenene.
Elviras hvide sten til venstre for Sixtens mørke sten.
Efter flytning byttede man rundt på gravstenene og nu kiggede man mod øst foran stenene.

Gravstenene er flyttet mange gange og i årene 1964-1983 var de nedtaget og erstattet af helt nye gravsten.

En mindre sten med påskriften ”Hvil i fred Elvira” stod i mange år ved gravstenene.
Forklaringen var, at turisterne ikke kunne finde gravstedet, fordi der kun stod
Hedvig Jensen på Elviras oprindelige gravsten.

De oprindelige sten har næsten uafbrudt fra 1983 igen befundet sig tæt ved gravene.
I februar 2013 blev en lille brostensbelagt mindeplads indviet,
hvor de oprindelige gravsten danner et naturligt midtpunkt.

---o0o---

  

  
Aftenstemning - billeder fra stranden nedenfor sommerhusene.

---o0o---

  
På besøg ved Tranekær Slot.

---o0o---

  

  

  

  

  

  

---o0o---


Hou Fyr, Hou Fyrvej 17, 5953 Tranekær

Fyret er placeret i den nordøstlige ende af Langeland, og er et 12 meter højt tårn med røde og hvide bælter.
Det er et typisk vinkelfyr med ikke mindre end 7 grønne, røde eller hvide vinkler til vejledning for søfarten.

  
Fra stranden ved Hou - kan man se Storebæltsbroen i det fjerne.

---o0o---
 

  
Spodsbjerg Havn

---o0o---

  

  
Solnedgang over "Lunkebugten" - set fra sommerhuset.

---o0o---

  

  
Bytur i Centrum af Svendborg.

---o0o---

ULLA HAR FØDSELSDAG.

  

  

  

  

  

  
Gæsterne var Ulla`s Fætre/Kusiner + Mille og Søren

---o0o---

Slut på en dejlig ferie i det sydfynske.

---o0o---

Sydfyn kan varmt anbefales som feriemål.

---o0o---


Gæstebog


TILBAGE TIL INDEX BILLED GALLERI