OUTLOOK HELP/TRICK
( Note: I wrote this in 2004 )


FAST SIGNATUR MEDSENDT E-MAIL:

Under funktioner, gå ned til indstillinger - fanen signaturer.

v - i - føj signatur i alle udgående mail,

v - i - føj ikke signatur til videresendt og svar

Ned under boxen signatur:

signatur nr. 1  skriv "standardsignatur"  (tryk først ny)   næste box.

Prik i tekst, skriv derefter, Med venlig hilsen osv. ok færdig.

 ___________________________________________________

BREVPAPIR:

Gå op under Meddelelse/Ny meddelelse ved hjælp af/Vælg brevpapir.
Der fremkommer nu en dialog box med forskelligt brevpapir
som er forud installeret på alle maskiner.
Vælg det brevpapir du ønsker og sig ok.

NB.
I stedet for at gå op under Meddelelse kan du trykke på den lille sorte pil
der er i øverste venstre hjørne af Outlook.
(ved siden af knappen - Opret Meddelelse).
 

SÅDAN LAVER DU NYT BREV PAPIR:  

HER ER OPSKRIFTEN:

Gå op under Meddelelse/Ny meddelelse ved hjælp af/Vælg brevpapir.
Nu har du en dialog box med forud indstillede HTML brevpapir  filer.


-----------------------

Tryk på: Opret nyt. Du får nu programmet:
Velkommen til guiden oprettelse, tryk næste.

Tryk på gennemse, og dine mapper i stifinder fremkommer.

Vælg den mappe du har dine billeder/clipart JPG/GIF eller
Baggrunds billede du ønsker at lave til brevpapir.

Marker filen (blå) og tryk åben. Billedet er nu i ruden eksempel.  

Side om side: tryk lodret.  Farve: vælg den baggrundsfarve du ønsker.  
Tryk næste.
  Vælg skrift type - tryk næste.  

Venstremargin: tryk det antal pixels der skal til, for at tekst ikke står
oven i billedet ( ca.175) - tryk næste.
 

Navn: døb filen med det du syntes den skal hedde - tryk udfør. SLUT.
Tryk OK, og Outlook åbner med dit nye brevpapir. 

---------------------

Dit nye brev papir kan nu altid hentes under
Outlook/Formater/Anvend brevpapir/Mere brevpapir.
 
Herfra sættes det bare ind.   Tekst skrives som normalt.
 
( som beskrevet ovenfor kan man også bruge den lille sorte pil).

--------------------

Eksempelvis, et billede af animeret GIF fil med jule hus vil komme
til at stå hele vejen ned i venstre side af din Mail. 

Sådan kan du lave nyt brevpapir af alle dine  GIF,  JPG eller baggrunds billed filer.

-------------------

Til orientering.
Alle filer til brevpapir lægger sig automatisk under
C/: programmer/fælles filer/microsoft shared/brevpapir.
(i stifinder)

 

______________________________________________

MEDSEND MUSIK SOM BAGGRUND:  

Op under "Formater", ned til baggrund, til højre står der:
Billeder= ( baggrundsbillede)
Farve= ( ensfarvet hele siden) Lyd
Tryk på lyd og derefter gennemse.

Nu åbner alle dine fil mapper.  

Under filerne finder du den mappe du har gemt dine musikfiler i.   

Vælg den fil du ønsker, marker blå, tryk åben.
 

Afspil lyden 1 eller flere gange (gøres med pilene) eller tryk uendelig. OK.

Under formater kan du indstille om din e-mail skal være
almindelig eller HTLM format.
Sæt prik eller flueben i det felt du vil anvende.

For at indsætte billeder, baggrundsfarve og musik
SKAL markeringen være i HTLM.
  

___________________________________________  

INDSÆT BILLEDE I E-MAIL:
 

Gå op under "Indsæt", ned til billede og så i øvrigt samme procedure som ved lyd.

Altså - gennemse, marker den billedfil du vil bruge og sig ok. 

Billedet bliver nu placeret inde i din mail nøjagtig der hvor du
i forvejen havde stillet din cursor markør.

Filerne ligger i den mappe du har valgt at gemme dine JPEG og GIF billeder i.

Eksempel:


(Dette exempel er en animeret GIF-fil, men det kunne jo være en hvilken som helst billedfil.)

___________________________________________


Color codes can help you use a
variety of colors on your website.
 

Hex Code

Color

#FFFFFF

 

#FFFFCC

 

#FFFF99

 

#FFFF66

 

#FFFF33

 

#FFFF00

 

#FFCCFF

 

#FFCCCC

 

#FFCC99

 

#FFCC66

 

#FFCC33

 

#FFCC00

 

#FF99FF

 

#FF99CC

 

#FF9999

 

#FF9966

 

#FF9933

 

#FF9900

 

#FF66FF

 

#FF66CC

 

#FF6699

 

#FF6666

 

#FF6633

 

#FF6600

 

#FF33FF

 

#FF33CC

 

#FF3399

 

#FF3366

 

#FF3333

 

#FF3300

 

#FF00FF

 

#FF00CC

 

#FF0099

 

#FF0066

 

#FF0033

 

#FF0000

 

#66FFFF

 

#66FFCC

 

#66FF99

 

#66FF66

 

#66FF33

 

#66FF00

 

#66CCFF

 

#66CCCC

 

#66CC99

 

#66CC66

 

#66CC33

 

#66CC00

 

#6699FF

 

#6699CC

 

#669999

 

#669966

 

#669933

 

#669900

 

#6666FF

 

#6666CC

 

#666699

 

#666666

 

#666633

 

#666600

 

#6633FF

 

#6633CC

 

#663399

 

#663366

 

#663333

 

#663300

 

#6600FF

 

#6600CC

 

#660099

 

#660066

 

#660033

 

#660000

 

#CCFFFF

 

#CCFFCC

 

#CCFF99

 

#CCFF66

 

#CCFF33

 

#CCFF00

 

#CCCCFF

 

#CCCCCC

 

#CCCC99

 

#CCCC66

 

#CCCC33

 

#CCCC00

 

#CC99FF

 

#CC99CC

 

#CC9999

 

#CC9966

 

#CC9933

 

#CC9900

 

#CC66FF

 

#CC66CC

 

#CC6699

 

#CC6666

 

#CC6633

 

#CC6600

 

#CC33FF

 

#CC33CC

 

#CC3399

 

#CC3366

 

#CC3333

 

#CC3300

 

#CC00FF

 

#CC00CC

 

#CC0099

 

#CC0066

 

#CC0033

 

#CC0000

 

#33FFFF

 

#33FFCC

 

#33FF99

 

#33FF66

 

#33FF33

 

#33FF00

 

#33CCFF

 

#33CCCC

 

#33CC99

 

#33CC66

 

#33CC33

 

#33CC00

 

#3399FF

 

#3399CC

 

#339999

 

#339966

 

#339933

 

#339900

 

#3366FF

 

#3366CC

 

#336699

 

#336666

 

#336633

 

#336600

 

#3333FF

 

#3333CC

 

#333399

 

#333366

 

#333333

 

#333300

 

#3300FF

 

#3300CC

 

#330099

 

#330066

 

#330033

 

 

BITS og BYTES
(Bit og bytes er basis for at der kan sendes elektroniske data).

1024 bytes  = 1 kilobyte    (Kb).
1024 Kb     = 1 megabyte  (Mb).
1024 Mb     = 1 gigabyte   (Gb).
1024 Gb     = 1 terabyte    (Tb).

Computeren er et digitalt medium. Den arbejder efter det binære talsystem,
som består af to tal: 0 og 1. Man kan sammenligne det med en kontakt,
som kan være tændt eller slukket. Hvis kontakten er tændt, sættes værdien
til 1 og hvis den er slukket, sættes værdien til 0. Den enkelte værdi kaldes en BIT.

BIT
En BIT er den mindste enhed. En BIT kan altså være 1 eller 0.

BYTE
Hvis vi sætter 8 BIT sammen får vi et tegn - det kan være f.eks. bogstavet A.
Et tegn kaldes en BYTE.

Når computerens enkeltdele kommunikerer, sker det på samme måde, som når vi morser. Vi har mulighed for at morse 1 eller 0 og med disse to værdier opbygges alle informationer. Når du trykker på tastaturet, er det altså ikke selve tegnet, du aktiverer, men den talværdi, som indeholder tegnet. Et enkelt tegn består af en kombination af 8 BIT. For eksempel består dette tegn a af bitmønsteret 01000001.
 
En BYTE indeholder i alt 256 kombinationsmuligheder. Dette tal kommer frem ved, at de 8 bit hver især kan have to værdier, nemlig 0 eller 1 (28),  og da vi har 256 forskellige mønstre af vælge mellem, er der fint plads til alle tegnene.

Koderne til disse mønstre er defineret i det, man kalder et ASCII-tegnsæt. ASCII betyder American Standard Code for Information Interchange.

-----o0o-----