D U  K A N  R E D D E  L I V

O M - "AED" -  H J E R T E S T A R T E R
( "AED" = AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR )

( SE LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN )

-----o0o-----

 Førstehjælpens fire grundregler.

• Stands ulykken.

• Giv livreddende førstehjælp.

• Tilkald hjælp.

• Giv fortsat almindelig førstehjælp.

____________

Førstehjælpens grundprincipper.

Stands ulykken.

Inden man begynder den egentlige førstehjælp, skal ulykken standses. Det vil sige trafikken skal standses, motoren stoppes, elektriciteten afbrydes, gas tilførslen afbrydes, den druknede slæbes ud af vandet osv. Kan man ikke umiddelbart standse ulykken, må man få den tilskadekomne væk fra faren, det vil sige, at det kan blive nødvendigt at flytte vedkomne.

Egen sikkerhed.

Det er helt afgørende at hjælperen/vidnet ikke selv bliver et nyt offer. Trafikulykker, ildebrande, drukneulykker eller brøndulykker er særligt farlige for den, der forsøger at redde den forulykkede.

Råb eller ring efter hjælp.

Hvis man er vidne til en ulykke eller observerer en person med akut svær sygdom, skal man først og fremmest råbe eller ringe efter hjælp. Har man ikke inden man påbegynder redning eller genoplivning sikret sig, at der kommer hjælp, kan man let blive fanget i en situation, hvor tiden går og den effektive livreddende behandling, brandslukning eller lignende, ikke når frem i tide.

Ring 112 og oplys om,
hvad der er sket, hvor der er sket, hvor mange der er kommet til skade, hvor du ringer fra og oplys om eventuelt specielle forhold. Ofte vil alarmcentralen kunne hjælpe med råd i den konkrete situation.

Undersøg den tilskadekomne.

Når man er ved den tilskadekomne vil man hurtigt ved råb og berøring kunne afgøre om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs.

Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til syge/tilskadekomne er:


Uden ilt dør hjernecellerne i løbet af få minutter. Ved al førstehjælp sikrer man sig altså, at det er muligt at få ilt ned i luftvejene, at der er luftskifte i lungerne og at der er blodcirkulation til at bringe ilten rundt i kroppen.

Fordelen ved ”ABC” princippet er, at man altid anvender den samme systematiske metode til at undersøge en svært syg eller tilskadekommen person. Det er afgørende, at man undersøger og behandler i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje er en forudsætning for at man kan trække vejret eller få luft i lungerne, og vejrtrækning er igen en forudsætning for blodcirkulation.

Ikke sjældent vil simple manøvrer til at skabe frie luftveje, medføre at patienten selv begynder at trække vejret. Det kunne for eksempel være ved synlige fremmedlegemer i munden, hvor disse fjernes med fingrene eller ved bevidstløshed hvor hovedet bøjes let bagover og hagen skubbes frem.

Bevidstløse personer vil ikke selv kunne opretholde ”frie luftveje”, da tungen falder tilbage mod ganen og obstruerer for vejrtrækningen. Kæbeløft og bagoverbøjning af hovedet vil i denne situation på få sekunder være livreddende, men er samtidigt forudsætningen for at man selv vil kunne blæse luft i lungerne på den tilskadekomne, hvis vedkomne ikke selv trækker vejret.

Ved mistanke om slag mod hovedet eller ryggen skal man dog nøjes med at løfte hagen frem og ikke bøje hovedet tilbage for at undgå at komme til at beskadige rygmarven ved brud på halshvirvlerne.

SAFE.

Ovenstående principper i førstehjælp kan man sammenfatte i et engelsk ”huskeord” SAFE

Fremgangsmåde ved førstehjælp.

1.       SAFE

2.       ”Hvad er der sket?” ”Er du kommet til skade?”

3.       Frie luftveje: Fjern fremmedlegemer, løft hagen fremad, og bøj hovedet let bagover

4.       Undersøg vejrtrækningen - Se, lyt og føl

5.       Der er hjertestop såfremt personen er bevidstløs og uden normal vejrtrækning

6.       Start hjertemassage og kunstigt åndedræt i forholdet 30 kompressioner og 2 ventilationer.

Kilde: Netdoktoren.dk

-----o0o-----

Hvordan lægger man en bevidstløs i stabilt sideleje.

-----o0o-----

Link:


-----o0o-----

Link:
Find Hjertestarter
på Danmarkskortet.-----o0o-----

SALTEN BORGERFORENING`S
HJERTESTARTER
ER NU PÅ PLADS.

Hjertestarteren befinder sig på adressen:

"Salten Borgerhus"
Frisholmvej 3B
8653 Salten - ThemFra Frisholmvej følger man vejen ind
til venstre ved medborgerhuset.
Eller fra Horsensvej tværs over marken.
Der hænger hjertestarteren ved
bagindgangen til køkkenet.

-----o0o-----

 

  

-----o0o-----

  Hjertestarteren kan og må benyttes af ALLE.
Også personer der ikke har fået forudgående instruktion i brugen.

-----o0o-----

Hjertestarteren er meget let at betjene.

Når man åbner låget bliver man straks, af en automatisk stemme,
guidet igennem de forskellige ting man skal foretage sig.
Blot følg denne instruktion, og man kan ikke gøre noget galt.

-----o0o-----

 Det skal dog pointeres, at det er helt afgørende
for at en person med hjertestop overlever, "uden varige men",
at hjælperen er i stand til at give hjertemassage og kunstigt åndedræt.


-----o0o-----

Der har i efterårs - månederne - 2008 - været afhold en række
førstehjælpskurser i Salten Borgerhus.

70 personer fra Salten har, indtil nu, modtaget undervisning
i betjening af hjertestarteren, lært hjertemassage,
kunstigt åndedræt samt livreddende førstehjælp.

- 2012 -
Yderligere 30 personer har nu modtaget undervisning.


-----o0o-----


SE INSTRUKTIONS OG EPISODEVIDEO FRA
HJERTEFORENINGEN:

-----o0o-----


Link til Hjerteforeningen:
-----o0o-----

Jeg fik, som en fælles mail, tilsendt
episodebeskrivelsen herunder,
og syntes indholdet passede på denne side.

Det beskrevne situation herunder om
" Apopleksi/Slagtilfælde "

VIGTIGT AT KUNNE, LET AT LÆRE.

Under en havefest snublede en pige - Ingrid - og faldt. Hun forsikrede
alle at hun havde det godt (de tilbød at ringe efter læge) og bare var
snublet over en lille sten, for hun havde nye sko på.

De hjalp hende at ordne sig og gav hende en ny tallerken mad - og selv om
hun virkede lidt rystet, fortsatte Ingrid med at more sig resten af aftenen.

Ingrids mand ringede senere og fortalte, at hans kone var blevet kørt på hospitalet.

Kl. 6:00 var hun død.

Hun havde fået et slagtilfælde til festen. Men havde man vidst, hvordan
man genkender tegnene på slagtilfælde, havde Ingrid måske fortsat været i live i dag.


DET TA'R BARE NOGLE MINUTTER AT LÆSE DETTE

En neurolog siger, at hvis han får en slagpatient i hænderne inden 3 timer,
kan han totalt ophæve effekten af slagtilfældet.... totalt!

Han siger, at det vanskelige er at genkende slagtilfældet, få det
diagnosticeret, og få patienten til læge inden 3 timer.

AT GENKENDE ET SLAGTILFÆLDE.

Nu siger lægerne, at alle kan lære at genkende et slagtilfælde ved at stille tre enkle spørgsmål:

1. * Bed personen om at LE. 

2. * Bed personen om at LØFTE BEGGE ARMENE.

3. * Bed personen om at SIGE EN ENKEL SÆTNING
(sammenhængende - f.eks. Solen skinner i dag).


Hvis personen har problemer med nogen af disse opgaver: ring 112 og beskriv symptomerne.

-----o0o-----

Mere information om apopleksi eller slagtilfælde,
"
blodpropper i hjernen eller hjerneblødninger"
kan findes på denne side:

Link:

-----o0o-----

KLIK HER OG SE:
Billeder - plancher - af den
menneskelige krop !
"Anatomiske systemer"

-----o0o-----


Gæstebog